Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-12+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 509333
Název dokumentu Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-12:2014+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504642ČSN EN 1366-12 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857) This part of EN 1366 specifies a method for determining the fire resistance of non-mechanical fire barriers installed in fire separating elements designed to withstand heat and the passage of smoke and gases at high temperature. This European Standard is used in conjunction with EN 1363-1 and EN 1366-2. This European Standard is not suitable for testing non-mechanical fire barriers in suspended ceilings without modification. This European Standard is not suitable for testing fire dampers, see EN 1366-2. This European Standard is not suitable for testing such products as air transfer grilles, as the pressures and flows involved are different and may cause differing behaviour.