Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16613
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701588
Katalogové èíslo 509286
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy
Anglický název Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Determination of interlayer viscoelastic properties
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti 01.11.2020
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 166132019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511193ČSN EN 16613 2020
Anotace

ČSN EN 16613 This document specifies a test method for determining the mechanical viscoelastic properties of interlayer materials. The interlayers under examination are those used in the production of laminated glass and/or laminated safety glass. The interlayer viscoelastic properties are needed in order to determine the load resistance of laminated glass. From the tensile modulus in particular conditions of temperature and load duration, an interlayer can be placed into a family that relates to a specific interlayer shear transfer coefficient. This value can be used in the simplified calculation method described in EN 16612. Informative Annex D explains the background to the determination of families relating to a specific interlayer shear transfer coefficient.