Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63128
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360550
Katalogové èíslo 509239
Název dokumentu Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení – Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení
Anglický název Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 631282019
IEC 631282019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63128 Tento dokument specifikuje analogově řízené rozhraní ovládacího zařízení, které má funkci řízení výkonu ovládacího zařízení. Výkon ovládacího zařízení je řízen regulací napětí v rozmezí minimálních/nulových a maximálních hodnot, které snižuje proud ovládacím zařízením. Tento dokument nestanoví požadavky na bezpečnost analogového rozhraní ovládacího zařízení. Po-žadavky na bezpečnost jsou uvedeny v IEC 61347 (soubor).