Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 509179
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Anglický název Quantities and units - Part 4: Mechanics
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti 01.01.2021
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-42019
ISO 80000-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78303ČSN EN ISO 80000-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511189ČSN EN ISO 80000-4 2020
Anotace

ČSN EN ISO 80000-4 This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of mechanics. Where appropriate, conversion factors are also given.