Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 509178
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
Anglický název Quantities and units - Part 2: Mathematics
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
01.075 - Písmenné značky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-22019
ISO 80000-2:20192019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90148ČSN ISO 80000-2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511177ČSN EN ISO 80000-2 2020
Anotace

ČSN EN ISO 80000-2 This document specifies mathematical symbols, explains their meanings, and gives verbal equivalents and applications. This document is intended mainly for use in the natural sciences and technology, but also applies to other areas where mathematics is used.