Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 80000-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011300
Katalogové èíslo 509176
Název dokumentu Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Anglický název Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti 01.01.2021
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 80000-92019
ISO 80000-92019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87351ČSN EN ISO 80000-9 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511187ČSN EN ISO 80000-9 2020
Anotace

ČSN EN ISO 80000-9 This document gives names, symbols, definitions and units for quantities of physical chemistry and molecular physics. Where appropriate, conversion factors are also given.