Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 13715
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013205
Katalogové èíslo 509172
Název dokumentu Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Anglický název Technical product documentation - Edges of undefined shape - Indication and dimensioning
Datum vydání 01.04.2020
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.05.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
01.100.20 - Technické výkresy ve strojírenství
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 137152019
ISO 137152017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506274ČSN ISO 13715 2018
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513596ČSN EN ISO 13715 2021
Anotace

ČSN EN ISO 13715 This document specifies rules for the indication and dimensioning of undefined edges in technical product and dimensions. The proportions and dimensions of the graphical symbols to be used are also specified. In cases where the geometrically defined shape of an edge (for example, 1 × 45°) is required, the general dimensioning principles given in ISO 129-1 apply.