Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60276 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350801
Katalogové èíslo 509144
Název dokumentu Uhlíkové kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky - Definice a třídění
Anglický název Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.100.20 - Elektrické a elektromechanické součástky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 602762019
IEC 602762018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20836ČSN EN 60276 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60276 ed. 2 Norma se týká uhlíkových kartáčů pro elektrické stroje. Platí pouze pro kartáče pro komutátory a sběrací kroužky v točivých strojích. Termíny a definice se vztahují ke konstrukci kartáčů (odkazy s číslicí 1 až 5 v řádu stovek a část z odkazů s číslicí 9 v řádu stovek) a na značení při provozu na točivém stroji (odkazy s číslicí 6 až 8 v řádu stovek).Toto nové vydání obsahuje následující významné změny s ohledem na předchozí vydání: - Některé názvosloví bylo zrušeno nebo přidáno, zatímco zbylé definice byly dopracovány a vyjasněny, aby odrážely technický vývoj od roku 1987. - Byly zařazeny další definice s cílem řešit požadavky na přezkoumání této normy, především ohledně názvosloví značení komutátorů/sběracích kroužků, značení kartáčů a jiskrových kódů pro komutaci.