Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 80601-2-59 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364801
Katalogové èíslo 509133
Název dokumentu Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-59: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening horečnatých stavů u lidí
Anglický název Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular requirements for basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.040.55 - Diagnostická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 80601-2-592019
IEC 80601-2-592017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86656ČSN EN 80601-2-59 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

CSN EN IEC 80601-2-59 ed.2 Tato část IEC 80601 upravuje základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost termografů pro screening, určených pro provádění jednotlivého neinvazivního screeningu horečnaté teploty u lidí za kontrolovaných podmínek prostředí. Využívá se infračervená technologie pro detekci přirozeně vyzařovaného tepla na povrchu pokožky obličeje. Toho lze využívat k odlišení osob s horečkou od osob bez horečky na vstupních místech do země či výstupních místech ze země a na vstupech do budov s kontrolovanými podmínkami prostředí, což může pomoci zabránit šíření přenosných onemocnění.