Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 253
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 383371
Katalogové èíslo 509111
Název dokumentu Vedení vodních tepelných sítí - Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí - Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
Anglický název District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and a casing of polyethylene
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.07 - Potrubí a jeho součásti pro dálkové teplo
23.040.10 - Železné a ocelové trubky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 2532019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98943ČSN EN 253+A2 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 253 (38 3371) This document specifies requirements and test methods for straight lengths of factory made thermally insulated bonded single pipe assemblies for hot water networks in accordance with EN 13941-1, comprising a steel service pipe, polyurethane foam thermal insulation and a casing of polyethylene. The pipe assembly can also include the following additional elements: measuring wires, spacers and diffusion barriers.