Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60480 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346724
Katalogové èíslo 509101
Název dokumentu Specifikace pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí v elektrických zařízeních
Anglický název Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.040.20 - Izolační plyny
29.130.01 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 604802019
IEC 604802019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73804ČSN EN 60480 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60480 ed. 2 Tento dokument poskytuje kritéria pro opětovné použití fluoridu sírového (SF6) a jeho směsí po jeho znovuzískávání a regeneraci z elektrických zařízení (např. v údržbě, na konci jeho životnosti). Fluorid sírový (SF6), dusík (N2) a fluorid uhličitý (CF4) jsou plyny běžně používané pro elektrická zařízení. S přihlédnutím k environmentálním otázkám je zvláštní pozornost věnována kritériím opětovného použití pro SF6 a jeho směsi s N2 a CF4 pro jeho použití v elektrických zařízeních. Postupy pro znovuzískání a regeneraci použitého SF6 a jeho směsí jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu a jsou popsány v IEC 62271-4. Norma zahrnuje několik příloh s popisem různých metod analýzy, o vedlejších produktech, o postupu pro posuzování potenciálních účinků vedlejších produktů na zdraví, o kryogenní regeneraci SF6 a doporučeních o regeneraci.