Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61869-15
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351350
Katalogové èíslo 509100
Název dokumentu Přístrojové transformátory - Část 15: Dodatečné požadavky pro transformátory napětí pro DC použití
Anglický název Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.20 - Přístroje pro měření teploty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61869-152019
IEC 61869-152018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61869-15 (35 1350) Tato část souboru norem poskytuje všechny požadavky charakteristické pro transformátory napětí určené pro DC aplikace (DCVT) bez ohledu na použitou technologii. Výstupní signál může být analogový nebo digitální. Je použitelná pro nově zhotovené transformátory napětí pro měřicí, jisticí a/nebo řídicí aplikace v energetických DC systémech se jmenovitým napětím vyšším než 1,5 kV. Tento dokument se týká pasivních děličů napětí, stejně jako aktivních transformátorů napětí, používaných pro měření, řízení a jištění. Obecné provedení jednopólového přístrojového transformátoru malého výkonu je znázorněno na obrázku 601 v IEC 61869-6:2016.