Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13501-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730860
Katalogové èíslo 509082
Název dokumentu Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů
Anglický název Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti 30.09.2024
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13501-62018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516883ČSN EN 13501-6 ed. 2 2019Z101.01.2024
518319ČSN EN 13501-6 ed. 2 2019Z230.09.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505021ČSN EN 13501-6 2018
507058ČSN EN 13501-6 ed. 2 2019
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
518318ČSN EN 13501-6+A1 2023
516839ČSN EN 13501-6+A1 2023
Anotace

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860) Tento dokument norma určuje postup pro klasifikaci podle reakce na oheň pro elektrické kabely. POZNÁMKA - Pro účely této evropské normy zahrnuje termín "elektrické kabely" všechny silové, řídicí a komunikační kabely, včetně optických kabelů.