Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62281 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364361
Katalogové èíslo 509077
Název dokumentu Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy
Anglický název Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.10 - Primární články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 622812019
IEC 622812019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513090ČSN EN IEC 62281 ed. 4 2019A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503220ČSN EN 62281 ed. 3 2017
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62281 ed. 4 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody a požadavky pro lithiové primární a akumulátorové (nabíjitelné) články a baterie, týkající se zajištění jejich bezpečnosti během přepravy, kromě přepravy za účelem recyklace nebo využití a odstranění odpadu. Požadavky stanovené v tomto dokumentu neplatí pro případy, kde zvláštní ustanovení daná v příslušných předpisech, jejichž seznam je uveden v článku 7.3, stanovuje výjimky.