Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354227
Katalogové èíslo 509075
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62271-1092019
IEC 62271-1092019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84864ČSN EN 62271-109 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62271-109 ed. 3 Tato část IEC 62271 platí pro paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů konstruovaných pro použití ve venkovních instalacích a pro sítě o napětích nad 52 kV při kmitočtech 50 Hz a 60 Hz. Platí pouze pro paralelní spínače pro použití v trojfázových sítích. Tato norma také platí pro pohony paralelních spínačů a pro jejich pomocné zařízení. .