Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60709
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356586
Katalogové èíslo 509068
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Oddělování
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Separation
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.10 - Technika jaderných reaktorů
27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 607092019
IEC 607092018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74670ČSN IEC 60709 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60709 (35 6586) Tato norma je použitelná pro systémy a zařízení přístrojového vybavení, řízení a elektrického napájení, jejichž jsou vyžadovány jako nezávislé pro jejich příspěvek k: nadbytečné nebo odlišné bezpečnostní skupině; rozdílné obraně v hlubokých úrovních; rozdílné bezpečnostní třídě a také neklasifikovaným systémům.