Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12758
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701017
Katalogové èíslo 508967
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel
Anglický název Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules
Datum vydání 01.03.2020
Datum ukonèení platnosti 01.07.2020
Datum úèinnosti 01.04.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 127582019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88388ČSN EN 12758 2011
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510204ČSN EN 12758 2020
Anotace

ČSN EN 12758 This document deals with determination and assessment of sound insulation performances of all transparent, translucent and opaque glass products, described in the European Standards for basic, special basic or processed glass products, when intended to be used in glazed assemblies in buildings, and which exhibit properties of acoustic protection, either as a prime intention or as a supplementary characteristic. This document refers to laboratory measurement method described in EN ISO 10140-1:2016, Annex D and defines extension rules that can be applied without further testing. It also provides typical performance data for a range of common glass products that can be used in the absence of measured data. All the considerations of this document relate to panes of glass/glass products alone. Incorporation of them into windows may cause changes in acoustic performance as a result of other influences, e.g. frame design, frame material, glazing material/method, mounting method, air tightness, etc. Measurements of the sound insulation of complete windows (glass and frame) may be undertaken to resolve such issues.