Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60086-4 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364110
Katalogové èíslo 508935
Název dokumentu Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
Anglický název Primary batteries - Part 4: Safety of lithium bateries
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.220.10 - Primární články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60086-42019
IEC 60086-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97660ČSN EN 60086-4 ed. 3 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60086-4 ed.4 Tato část IEC 60086 stanoví zkoušky a požadavky týkající se primárních lithiových baterií pro zajištění jejich bezpečného provozu při zamýšleném použití a při rozumně předvídatelném nesprávném použití.