Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62966-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188006
Katalogové èíslo 508934
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Vymezení uličky pro IT skříně - Část 1: Rozměry a mechanické požadavky
Anglický název Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62966-12019
IEC 62966-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62966-1 Tato norma definuje rozměry a mechanické požadavky pro vymezení uličky ze skříní pro informační technologie (IT). Norma se týká skříní ze souborů norem IEC 60297 a IEC 60917. Cílem tohoto dokumentu je stanovit vlastnosti a požadavky na vymezení uličky, zabezpečující cenově efektivní instalaci a energeticky účinný a uživatelsky příjemný provoz IT zařízení v datových centrech a serverových místnostech.