Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 12482
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270040
Katalogové èíslo 508921
Název dokumentu Jeřáby - Sledování návrhové pracovní doby jeřábu
Anglický název Cranes - Monitoring for crane design working period
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 124822014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 12482 Stanovuje metodu pro sledování skutečného vytížení jeřábu během dlouhodobého provozu, a prostředky pro srovnání s původním navrženým vytížením, které bylo stanoveno klasifikací. Související konstrukční norma je ISO 4301-1. Přibližování se k limitu životnosti znamená zvýšenou pravděpodobnost nebezpečí. Sledování používání jeřábu - jak je popsáno v normě - poskytuje nástroj pro předpovídání přístupu k návrhovým limitům a pro zaměření speciálních inspekcí na kritické oblasti jeřábu. Norma je určena k použití pro přizpůsobení / modifikaci inspekcí definovaných v ISO 9927-1. Je použitelná pro jeřáby s trvalou konstrukcí po celou dobu životnosti jeřábu. Nevztahuje se na mobilní nebo věžové jeřáby, s výjimkou trvale instalovaných věžových jeřábů. Metoda uvedená v této mezinárodní normě může být přizpůsobena jiným normám nebo pravidlům než ISO 4301-1, které specifikují klasifikace. Norma řeší rovněž problematiku zvláštního posouzení jeřábů v kapitole 6.