Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333432
Katalogové èíslo 508916
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí
Anglický název Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.100.10 - Elektromagnetické emise
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61000-6-42019
IEC 61000-6-42018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79406ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 Tato část souboru norem stanovující požadavky EMC pro emise platí pro elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v místech s průmyslovým prostředím. Tento dokument se nevztahuje na přístroje spadající do rozsahu platnosti IEC 61000-6-3. Prostředí, spadající do rozsahu tohoto dokumentu, se vztahují jak na vnitřní, tak venkovní prostory (areály). Požadavky na emise jsou pokryty v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 400 GHz a tyto požadavky byly stanoveny tak, aby poskytly dostatečnou úroveň ochrany rádiového příjmu ve stanoveném elektromagnetickém prostředí. Na kmitočtech, kde nejsou stanoveny požadavky, není třeba provádět měření. Tyto požadavky se považují za základní pro to, aby se zajistila dostatečná ochrana rádiových služeb. Pro účely zkoušení nebyly zahrnuty veškeré rušivé jevy, ale jen ty které se považují za odpovídající pro přístroje určené k provozu v prostředí popsaném v tomto dokumentu. Požadavky na zkoušení jsou stanoveny pro každý uvažovaný vstup/výstup (port). Tuto kmenovou normu EMC pro emise je třeba použít, jestliže neexistují normy EMC pro emise konkrétně zaměřené na výrobek nebo skupinu výrobků.