Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 30141
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369021
Katalogové èíslo 508884
Název dokumentu Internet věcí (IoT) - Referenční architektura
Anglický název Internet of Things (IoT) - Reference architecture
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 301412018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512631ČSN ISO/IEC 30141 2019Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 30141 IoT má dnes široké uplatnění v průmyslu a společnosti a bude se i nadále rozvíjet po mnoho dalších let. Různé aplikace a služby IoT převzaly techniky IoT, aby poskytly schopnosti, které před několika lety nebyly možné. IoT je jednou z nejdynamičtějších a nejzajímavějších oblastí ICT. Zahrnuje propojení fyzických entit ("věcí") se systémy IT prostřednictvím sítí. Tato norma poskytuje standardizovanou referenční architekturu IoT pomocí společného slovníku, opakovaně použitelných návrhů a osvědčených postupů v oboru. Používá přístup typu shora dolů, počínaje shromažďo-váním nejdůležitějších charakteristik IoT, jejich abstrahováním do obecného konceptuálního modelu IoT, od-vozením systémové reference na obecnější úrovni s následnou disekcí tohoto modelu do čtyř hledisek archi-tektury (hledisko funkčnost, hledisko systému, hledisko sítě a hledisko používání) z různých perspektiv. Norma slouží jako základna, z níž lze vyvíjet (specifikovat) kontextově specifické architektury IoT a odtud skutečné systémy. Kontexty mohou být různého druhu, ale musí zahrnovat podnikatelský kontext, regulatorní kontext a technologický kontext, například průmyslové vertikály, technologické požadavky a/nebo specifické národní požadavky.