Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0038
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730038
Katalogové číslo 508851
Název dokumentu Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Anglický název Assessment and verification of existing structures - Supplementary guidance
Datum vydání 1.11.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2019
Věstník vydání (měs/rok) 11/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
96238ČSN 73 0038 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0038 Tato norma platí pro hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí a používá se společně s ČSN ISO 13822. V této normě je pro usnadnění používání ČSN ISO 13822 zpracováno osm kapitol, které uvádějí doplňující pokyny pro hodnocení existujících konstrukcí pro podmínky ČR a také podrobněji vysvětlují vybrané články ČSN ISO 13822. Při ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí a pro navrhování jejich obnov se postupuje podle zásad ČSN EN 1990 a dalších platných norem. V ČSN ISO 13822 a ČSN 73 0038 jsou uvedeny doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování existujících konstrukcí, které v Eurokódech dosud chybí. Patří sem hodnocení existujících konstrukcí na základě dřívějšího uspokojivého chování, zásady minimalizace konstrukčních opatření, postupy stanovení charakteristických a návrhových hodnot pro zatížení, geometrické a materiálové vlastnosti existujících konstrukcí a postupy jejich aktualizace na základě znalosti nových dat. Uvádějí se zde vybrané charakteristiky materiálů a spojovacích prostředků, které se tradičně uplatňovaly v existujících konstrukcích v ČR. Pro hodnocení a ověřování spolehlivosti konstrukcí objektů kulturních památek jsou uvedeny doplňující pokyny.