Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0043
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730043
Katalogové číslo 508850
Název dokumentu Doplňující pokyny pro ověřování životnosti konstrukcí s ohledem na vlivy prostředí
Anglický název Supplementary guidance for the verification of working life of structures subjected to environmental actions
Datum vydání 1.11.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.12.2019
Věstník vydání (měs/rok) 11/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
96241ČSN 73 0043 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0043 Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823 Tato norma ČSN 73 0043 platí pro ověřování nových i existujících konstrukcí s ohledem na trvanlivost. Uvádí doplňující definice, zatížení a postupy pro ověřování konstrukcí, výpočetní modely a podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823. V příloze A je uveden příklad modelu pro stanovení karbonatace betonu. V příloze A je také uveden vybraný příklad ověřování konstrukce s ohledem na trvanlivost. Příloha B uvádí příklady kritérií pro hodnocení životnosti rozsáhlých konstrukcí. Příloha C poskytuje zásady pro zajištění životnosti památkově chráněných objektů. Norma ČSN 73 0043 se používá společně s ČSN ISO 13823. Zásady navrhování a ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost jsou uvedeny v ČSN EN 1990, konstrukční opatření v materiálově zaměřených Eurokódech. V ČSN ISO 13823 a ČSN 73 0043 jsou uvedeny doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí, které v Eurokódech nejsou podrobněji uvedeny. Pro ověřování existujících konstrukcí s ohledem na mezní stavy únosnosti a použitelnosti se postupuje podle ČSN ISO 13822 a podle ČSN 73 0038