Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60287-3-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347420
Katalogové èíslo 508840
Název dokumentu Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3-1: Provozní podmínky - Místní referenční podmínky
Anglický název Electric cables - Calculation of the current rating - Part 3-1: Operating conditions - Site reference conditions
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60287-3-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
60188ČSN IEC 287-3-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60287-3-1 Tato část IEC 60287-3 platí pro provozní podmínky kabelů v ustáleném stavu pro všechna napětí uložených přímo v zemi, kanálech, žlabech nebo ocelových trubkách, a to buď s uvažováním částečného vysoušení půdy, nebo bez vysoušení a dále pro kabely uložené na vzduchu.