Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 131-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493830
Katalogové èíslo 508835
Název dokumentu Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání
Anglický název Ladders - Part 3: Marking and user instructions
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131-32018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504747ČSN EN 131-3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 131-3 Tato evropská norma informuje o bezpečném používání žebříků, které spadají do předmětu normy EN 131-1 a které splňují požadavky EN 131-1 a EN 131-2, žebříků s jedním nebo několika kloubovými spoji, které splňují požadavky EN 131-4, teleskopických žebříků, které splňují požadavky EN 131-6, a mobilních žebříků s plošinou, které splňují požadavky EN 131-7. .