Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330100
Katalogové èíslo 508822
Název dokumentu Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika
Anglický název Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.060 - Veličiny a jednotky
33.020 - Telekomunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60027-22019
IEC 60027-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80601ČSN EN 60027-2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60027-2 ed. 2 Tato část IEC 60027 platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky pro veličiny a jednotky. .