Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14081-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732823
Katalogové èíslo 508802
Název dokumentu Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14081-1:2016+A12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500018ČSN EN 14081-1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) This European Standard specifies requirements for strength graded structural timber with rectangular cross-sections either visual or machine graded, shaped by sawing, planning or other methods and with cross-sectional dimensions complying with EN 336 (referred to as structural timber in the following clauses). This European Standard includes provisions for test methods, Assessment and Verification of Constancy of Performance and marking of structural timber. NOTE 1 - For machine strength graded timber additional provisions for type testing (TT) are given in EN 14081-2 and for factory production control (FPC) in EN 14081-3. NOTE 2 - An acceptance procedure for verification of a lot is given in EN 14358 which may be used for a delivery of structural timber. This European Standard identifies characteristics for which limits have to be given in visual grading standards. This European Standard covers structural timber, untreated or treated against biological attack. This European Standard does not cover: - timber treated by fire retardant products to improve its fire performance; - thermally and/or chemically modified timber; - structural finger jointed timber.