Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 508784
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-32019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74101ČSN EN 10025-3 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510454ČSN EN 10025-3 2020
Anotace

ČSN EN 10025-3 This document specifies technical delivery conditions for flat and long products of hot rolled weldable fine grain structural steels in the normalized/normalized rolled delivery condition in the grades and qualities given in Tables 1 to 3 (chemical composition) and Tables 4 to 6 (mechanical properties) in thickness <= 250 mm. The steels specified in this document are especially intended for use in heavily loaded parts of welded structures such as, bridges, flood gates, storages tanks, water supply tanks, etc., for service at ambient and low temperatures.