Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 508782
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-52019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73822ČSN EN 10025-5 2005
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510578ČSN EN 10025-5 2020
Anotace

ČSN EN 10025-5 This document specifies technical delivery conditions for flat and long products of hot rolled steels with improved atmospheric corrosion resistance in the grades and qualities given in Tables 2 and 3 (chemical composition) and Tables 4 and 5 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3. The thicknesses in which products of the steel grades and qualities specified in this document can be supplied are given in Table 1.