Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10025-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420904
Katalogové èíslo 508781
Název dokumentu Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu
Anglický název Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition
Datum vydání 01.02.2020
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.03.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 77.140.10 - Tepelně zpracovatelné oceli
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10025-62019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84733ČSN EN 10025-6+A1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510577ČSN EN 10025-6 2020
Anotace

ČSN EN 10025-6 This document specifies technical delivery conditions for flat products of high yield strength alloy special steels. The grades and qualities are given in Tables 1 to 3 (chemical composition) and Tables 4 to 6 (mechanical properties) and are supplied in the quenched and tempered condition. The steels specified in this document are applicable to hot-rolled flat products with a minimum nominal thickness of 3 mm and a maximum nominal thickness of 200 mm for grades S460, S500, S550, S620 and S690, a maximum nominal thickness of 125 mm for grades S890 and S960, in steels which, after quenching and tempering, have a specified minimum yield strength of 460 MPa to 960 MPa.