Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1092-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 131170
Katalogové èíslo 508726
Název dokumentu Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství, s označením PN - Část 1: Příruby z oceli
Anglický název Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.60 - Příruby, spojky a spojovací části
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1092-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505325ČSN EN 1092-1 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1092-1 Tato evropská norma pro jednu řadu přírub stanovuje požadavky na kruhové ocelové příruby s označeními PN, PN 2,5 až PN 400 a o jmenovitých světlostech od DN 10 do DN 4 000. Tato evropská norma stanovuje typy přírub a jejich těsnicí plochy, rozměry, mezní úchylky, závity, velikosti šroubů, opracování povrchů těsnicích ploch přírub, značení, materiály, tlako-teplotní stupně a přibližné hmotnosti přírub.