Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354101
Katalogové èíslo 508665
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Part 7-4: Ancillary equipment - PCB terminal blocks for copper conductors
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 60947-7-42019
IEC 60947-7-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94965ČSN EN 60947-7-4 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 Tato část IEC 60947-7 specifikuje požadavky pro svorkovnice PCB určené zejména pro průmyslové nebo podobné použití. Montáž a upevnění na desku s plošnými spoji se provádí pájením, zalisováním nebo ekvivalentními metodami pro zajištění elektrického a mechanického spojení mezi měděnými vodiči a deskou s plošnými spoji. Tento dokument platí pro svorkovnice PCB určené pro připojení měděných vodičů, se zvláštní úpravou nebo bez ní, o průřezu v rozmezí od 0,08 mm2 do 300 mm2 (AWG 28-600 kcmil), které se mají používat v obvodech se jmenovitým napětím nepřesahujícím 1 000 V AC do 1 000 Hz nebo 1 500 V DC. Svorkovnice pro velké průřezy jsou vyhrazeny pro specifický typ PCB na velký proud. Rozsah do 300 mm2 je zachován, aby byly zahrnuty veškeré možné aplikace. Příklady PCB na velký proud a svorkovnic PCB jsou uvedeny v příloze C. AWG je zkratka "American Wire Gage" (Gage (US) = Gauge (UK)); Tento dokument může být používán jako pokyn pro speciální typy svorkovnic PCB se součástmi, jako jsou odpojovací jednotky, integrované tavné vložky patronových pojistek apod., nebo s jinými rozměry vodičů. Je-li to možné, je v tomto dokumentu použit místo výrazu "svorka" výraz "upínací jednotka". To se bere v úvahu v případě odkazů na IEC 60947-1.