Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 7432
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 643151
Katalogové číslo 508621
Název dokumentu Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
Anglický název Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals
Datum vydání 1.10.2019
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2019
Věstník vydání (měs/rok) 10/19
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
23.040.45 - Fitinky z plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 74322018
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
91238ČSN ISO 7432 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 7432 Tento dokument uvádí metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním pro potrubní systémy uložené v zemi i nadzemní aplikace vyrobené z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP). Zahrnuje metody zkoušení těsnosti a odolnosti proti poškození spoje, když jsou vystaveny specifické kombinaci úhlového pohybu, stlačení (deformaci) kolmého k ose trubky a vnitřního přetlaku. Předpokládá, že spoj bude vystaven vlivu osového namáhání. Tento dokument platí pro spoje pro tlakové i netlakové aplikace. Zkoušky jsou použitelné pro hodnocení spojů pro rozvod kapalin při teplotách uvedených v odpovídajících předmětových normách. Spoje zkoušené v souladu s tímto dokumentem jsou vystaveny podmínkám, které měří jejich funkční charakteristiky a tím ověřují vhodnost konstrukce spoje, zejména pro účely zkoušek typu. Způsobilost spoje se stanoví pouze podle zkušebních sestav a konfigurací popsaných v tomto dokumentu. S výjimkou zkoušek ohybem (9.5) jsou tyto zkoušky použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami všech jmenovitých průměrů. Není-li mezi výrobcem a odběratelem dohodnuto jinak, zkoušky ohybem popsané v 9.5 jsou použitelné pro spoje s trubkami a tvarovkami až do DN 600 včetně. Zkušební postupy v tomto dokumentu poškozují zkušební vzorek, který po těchto zkouškách není vhodný pro opakované použití. Postup zkoušky je určen pro účely zkoušek typu. Tento dokument je použitelný pouze pro spoje a specifikuje metody zkoušení pro ověření jeho konstrukce.