Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 622-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492612
Katalogové èíslo 508570
Název dokumentu Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky
Anglický název Fibreboards - Specifications - Part 4: Requirements for softboards
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 622-42019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86070ČSN EN 622-4 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 622-4 This document specifies the requirements for softboards as defined in EN 316, with a density from 230 kg/m3 to 400 kg/m3. The values listed in this document relate to product properties but they are not characteristic values to be used in design calculations. NOTE - Panels which are intended for use exclusively as thermal insulating products are covered by EN 13171.