Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-26-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 508544
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren
Anglický název Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-26-12019
IEC 61400-26-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
504515ČSN CLC/TS 61400-26-1 2018
504516ČSN CLC/TS 61400-26-2 2018
504518ČSN CLC/TS 61400-26-3 2018
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-26-1 This part of IEC 61400 defines an information model from which time-based, and productionbased availability indicators for services can be derived and reported. The purpose is to provide standardised metrics that can be used to create and organise methods for availability calculation and reporting according to the user's needs. The document provides information categories, which unambiguously describe how data is used to characterise and categorise the operation. The information model specifies category priority for discrimination between possible concurrent categories. Further, the model defines entry and exit criteria to allocate fractions of time and production values to the proper information category. A full overview of all information categories, exit and entry criteria is given in Annex A, see Figure A.1. The document can be applied to any number of WTGSs, whether represented by an individual turbine, a fleet of wind turbines, a wind power station or a portfolio of wind power stations. A wind power station is typically made up of all WTGSs, functional services and balance of plant elements as seen from the point of common coupling.