Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19650-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730150
Katalogové èíslo 508539
Název dokumentu Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy
Anglický název Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.67 - Využití informačních technologií ve stavebnictví
91.010.01 - Stavební průmysl obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 19650-12018
ISO 19650-12018
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513094ČSN EN ISO 19650-1 2019Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507261ČSN EN ISO 19650-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19650-1 Tento dokument uvádí pojmy a principy pro management informací ve stadiu vyspělosti popisovaném jako "informační modelování staveb (BIM) podle souboru ISO 19650". Tento dokument uvádí pro všechny aktéry doporučení pro systém správy informací včetně jejich vyměňování, zaznamenávání, spravování verzí a organizování. Tento dokument platí pro celý životní cyklus jakéhokoliv vystavěného aktiva, včetně strategického plánování, výchozího návrhu, technické přípravy, investiční přípravy, zpracování dokumentace, výstavby, každodenního provozu, údržby, rekonstrukcí, oprav a konce životního cyklu. Tento dokument lze přizpůsobit aktivům a projektům jakékoliv velikosti a složitosti tak, aby nebránil flexibilitě a všestrannosti charakterizující široký rozsah možných strategií zadávání a aby byly zohledněny náklady na implementaci tohoto dokumentu.