Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62465
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356681
Katalogové èíslo 508520
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Správa stárnutí elektrických kabelových systémů
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of electrical cabling systems
Datum vydání 01.01.2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 624652019
IEC 624652010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62465 (35 6681) This International Standard provides strategies, technical requirements, and recommended practices for the management of normal ageing of cabling systems that are important to safety in nuclear power plants. The main requirements are presented in the body of this International Standard followed by a number of informative annexes with examples of cable testing techniques, procedures, and equipment that are available for the nuclear industry to use to ensure that ageing degradation will not impact plant safety.