Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341590
Katalogové èíslo 508513
Název dokumentu Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti 01.07.2020
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 43.120 - Elektrická silniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61851-12019
IEC 61851-12017
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510173ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 2020
Anotace

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 This part of IEC 61851 applies to EV supply equipment for charging electric road vehicles, with a rated supply voltage up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC. and a rated output voltage up to 1 000 V AC. or up to 1 500 V DC. Electric road vehicles (EV) cover all road vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from on-board rechargeable energy storage systems (RESS). This standard also applies to EV supply equipment supplied from on-site storage systems (e.g. buffer batteries). The aspects covered in this standard include: - the characteristics and operating conditions of the EV supply equipment; - the specification of the connection between the EV supply equipment and the EV; - the requirements for electrical safety for the EV supply equipment. Additional requirements may apply to equipment designed for specific environments or conditions, for example: - EV supply equipment located in hazardous areas where flammable gas or vapour and/or combustible materials, fuels or other combustible, or explosive materials are present; - EV supply equipment designed to be installed at an altitude of more than 2 000 m; - EV supply equipment intended to be used on board on ships; Requirements for electrical devices and components used in EV supply equipment are not included in this standard and are covered by their specific product standards. EMC requirements for EV supply equipment are expected to be covered in the future IEC 61851-21-2 . Requirements for bi-directional energy transfer are under consideration and are not in this edition of IEC 61851-1.