Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1434-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 258511
Katalogové èíslo 508507
Název dokumentu Měřidla přenosu tepelné energie - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Thermal energy meters - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.200.10 - Teplo. Kalorimetrie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1434-1+A12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99366ČSN EN 1434-1 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1434-1+A1 Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a platí pro !měřidla přenosu teplené energie". !Měřidla přenosu teplené energie " jsou přístroje určené pro měření energie, která se v teplosměnném okruhu absorbuje (chlazení) nebo předává (ohřev) kapalinou, která se nazývá teplonosnou kapalinou. !Měřidlo přenosu tepelné energie" udává množství tepla v zákonem stanovených jednotkách. Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na elektrickou bezpečnost. Tato evropská norma nezahrnuje požadavky na tlakovou bezpečnost. Tato evropská norma nezahrnuje povrchově montované snímače teploty. Tato norma pokrývá pouze měřidla pro uzavřené systémy, kde je omezen diferenční tlak na tepelné zatížení.