Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370921
Katalogové èíslo 508495
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62271-2092019
IEC 62271-2092019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
516078ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 2019A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81243ČSN EN 62271-209 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62271-209 ed. 2 Tato norma platí pro sestavu kabelového připojení tekutinou izolovaných kabelů a kabelů s výtlačně lisovanou izolací k plynem izolovanému kovově krytému rozváděči (GIS) v jedno nebo trojfázovém provedení, kdy kabelové koncovky jsou tekutinou izolované nebo suché, přičemž je mezi izolací kabelu a plynovou izolací rozváděče použita oddělující izolační přepážka. Účelem této normy je zavést elektrickou a mechanickou vzájemnou zaměnitelnost mezi kabelovými koncovkami a plynem izolovaným kovově krytým rozváděčem a určit hranice napájení. V případě nutnosti tato norma doplňuje a mění příslušné normy IEC.