Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1519-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643186
Katalogové èíslo 508477
Název dokumentu Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Anglický název Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1519-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73105ČSN EN 1519-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1519-1 Specifikuje požadavky na vytlačované plnostěnné trubky z polyethylenu (PE) s hladkým vnitřním a vnějším povrchem se stejným složením směsi po celé stěně, dále tvarovky a systém pro potrubní systémy. Tato norma se používá pro trubky a tvarovky označené "B", které jsou určené pro použití uvnitř budov a připevněné na stěnu vně budov. Dále se používá pro trubky a tvarovky označené "BD", určené pro použití uvnitř budov a uložené v zemi uvnitř stavebních konstrukcí. Tato norma se používá pro trubky a tvarovky z PE následujících typů: - s hladkým koncem; - s integrovaným hrdlem pro elastomerní těsnicí kroužek; - pro svařování na tupo; - pro polyfúzní svařování; - pro mechanické spoje; přičemž tvarovky mohou být vyrobeny vstřikováním nebo dílensky zhotoveny z trubek a/nebo ze vstřikovaných dílů.