Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ISO/CIE TS 22012
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360451
Katalogové èíslo 508474
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup
Anglický název Light and Lighting - Maintenance Factor Determination - Way of Working
Datum vydání 01.10.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/CIE TS 220122019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ISO/CIE TS 22012 Tento dokument určuje pracovní postup pro stanovení udržovacího činitele pro vnější a vnitřní osvětlení podle metodiky popsané v CIE 154:2003 a CIE 097:2005.