Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875094
Katalogové èíslo 508445
Název dokumentu Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 2: Palubní jednotky (OBU)
Anglický název Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum; Sub-part 2: On-Board Units (OBU)
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1 The present document specifies technical characteristics and methods of measurements for Transport and Traffic Telematics (TTT) systems: - with a Radio Frequency (RF) output connection and specified antenna or with an integral antenna; - for data transmission only; - operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band. The applicability of the present document covers only the On Board Units (OBU). The present document complies with the Commission Implementing Decision 2017/1483/EU [i.4] and CEPT/ERC Recommendation 70-03 [i.6].