Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61400-21-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333160
Katalogové èíslo 508381
Název dokumentu Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny
Anglický název Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines
Datum vydání 01.11.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.180 - Větrné turbíny a ostatní alternativní zdroje energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61400-21-12019
IEC 61400-21-12019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
512106ČSN EN IEC 61400-21-1 2019A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83635ČSN EN 61400-21 ed. 2 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61400-21-1 This part of IEC 61400 includes: - definition and specification of the quantities to be determined for characterizing the electrical characteristics of a grid-connected wind turbine; - measurement procedures for quantifying the electrical characteristics; - procedures for assessing compliance with electrical connection requirements, including estimation of the power quality expected from the wind turbine type when deployed at a specific site. The measurement procedures are valid for single wind turbines with a three-phase grid connection. The measurement procedures are valid for any size of wind turbine, though this part of IEC 61400 only requires wind turbine types intended for connection to an electricity supply network to be tested and characterized as specified in this part of IEC 61400. The measured characteristics are valid for the specific configuration and operational mode of the assessed wind turbine product platform. If a measured property is based on control parameters and the behavior of the wind turbine can be changed for this property, it is stated in the test report. Example: Grid protection, where the disconnect level is based on a parameter and the test only verifies the proper functioning of the protection, not the specific level. The measurement procedures are designed to be as non-site-specific as possible, so that electrical characteristics measured at for example a test site can be considered representative for other sites. This document is for the testing of wind turbines; all procedures, measurements and tests related to wind power plants are covered by IEC 61400-21-2. The procedures for assessing electrical characteristics are valid for wind turbines with the connection to the PCC in power systems with stable grid frequency.