Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13814-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 276001
Katalogové èíslo 508342
Název dokumentu Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba
Anglický název Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2021
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13814-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512151ČSN EN 13814-1 2021
Anotace

ČSN EN 13814-1 This document specifies the minimum requirements necessary to ensure the safe design, calculation, manufacture, and installation of mobile, temporary or permanently installed machinery and structures which are intended for use by persons as a leisure activity, e.g. roundabouts, swings, boats, ferris wheels, roller coasters, chutes, booths, side shows, and structures for artistic aerial displays. The above items are hereafter called amusement devices, which are intended to be installed both repeatedly without degradation or loss of integrity, and temporarily or permanently in fairgrounds and amusement parks or any other locations. Grandstands, construction site installations, scaffolding, removable agricultural structures, simple coin operated children's amusement devices, carrying up to three children, and recreational devices like waterslides or summer toboggan runs, playground equipment, rope courses, climbing wall, inflatable, trampolines, swimming pool equipment (this list is not exhaustive) are not covered by this document. For all the equipment not covered by the requirements of EN 13814 1, the relevant standards apply. Nevertheless this document can be used in the design of any similar structural or passenger carrying amusement device not explicitly mentioned herein. In terms of workers' health and safety, national regulations apply. This document is applicable to manufacturing and major modification of amusement devices and rides for designs after the effective date of publication.