Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13814-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 276001
Katalogové èíslo 508341
Název dokumentu Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání
Anglický název Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti 01.05.2021
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.40 - Hřiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13814-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512153ČSN EN 13814-2 2021
Anotace

ČSN EN 13814-2 This document specifies the minimum requirements necessary to ensure the safe maintenance, operation, inspection and testing of amusement ride and amusement devices which are intended to be installed both repeatedly without degradation or loss of integrity, and temporarily or permanently in fairgrounds and amusement parks or any other locations. Grandstands, construction site installations, scaffolding, removable agricultural structures, simple coin operated children's amusement devices, carrying up to three children, and recreational devices like waterslides or summer toboggan runs, playground equipment, rope courses, climbing wall, inflatable, trampolines, swimming pool equipment (this list is not exhaustive) are not covered by this document. In terms of workers' health and safety, national regulations apply.