Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 508293
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 2: Dodatečné profily sběrnice pole pro komunikační sítě v aplikacích reálného času založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-3
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.100.20 - Spojová vrstva
35.160 - Mikroprocesorové systémy
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61784-22019
IEC 61784-22019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61784-2 ed. 4 (18 4001) This part of IEC 61784 specifies performance indicators supporting classification schemes for Real-Time Ethernet (RTE) requirements; profiles and related network components based on ISO/IEC/IEEE 8802-3, IEC 61158 series, and IEC 61784-1; RTE solutions that are able to run in parallel with ISO/IEC/IEEE 8802-3 based applications. These communication profiles are called Real-Time Ethernet communication profiles.