Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 184001
Katalogové èíslo 508291
Název dokumentu Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 1: Profily sběrnice pole
Anglický název Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles
Datum vydání 01.12.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.100.20 - Spojová vrstva
35.160 - Mikroprocesorové systémy
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61784-12019
IEC 61784-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61784-1 ed. 5 (18 4001) This part of IEC 61784 defines a set of protocol specific communication profiles based primarily on the IEC 61158 series, to be used in the design of devices involved in communications in factory manufacturing and process control. Each profile selects specifications for the communications protocol stack at a device. It con-tains a minimal set of required services at the application layer and specification of options in intermediate layers defined through references. If no application layer is included, then a minimal set of required services at the Data-link layer is specified. The appropriate references to the protocol specific types are given in each communication profile family or associated profiles. Each profile selects an appropriate consistent and com-patible subset of services and protocols from the total available set that is defined and modelled in IEC 61158. For the selected subset of services and protocols, the profile also describes any possible or necessary constraints in parameter values.