Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13501-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730860
Katalogové èíslo 508247
Název dokumentu Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Anglický název Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
Datum vydání 01.09.2019
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2019
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/19
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13501-12018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84828ČSN EN 13501-1+A1 2010
507056ČSN EN 13501-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13501-1 (73 0860) Tento dokument určuje postup klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukčních prvcích kromě silových, řídících nebo komunikačních kabelů, které jsou pokryty EN 13501-6. Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití. Tento dokument platí pro tři kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě uvažovány samostatně: - stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí; - podlahové krytiny; - tepelně izolační výrobky potrubí. POZNÁMKA - Pro označení CE stavebních výrobků pod Nařízení pro stavební výrobky (305/2011 (EU)) může být použita možnost NPD (žádná vlastnost nestanovena) pokud není nutné deklarovat reakci na oheň.